Tipuri de acte

Acte necesare in tranzactii imobiliare:

-Actul de proprietate;
-Antecontract de vanzare – cumparare;
-Contract de comision;
-Contract de comodat;
-Contract de donatie apartament cu uzufruct viager;
-Contract de donatie bunuri mobile;
-Contract de donatie teren cu declarant de superficie;
-Contract de ipoteca;
-Contract de inchiriere;
-Contract de intermediere pt. cumparare;
-Contract de intermediere pt. inchiriere;
-Contract de intermediere pt. vanzare;
-Contractul de schimb imobiliar;
-Extrasul Carte Funciara;
-Procura administrare;
-Procura de administrare inclusiv vanzare-cumparare;